Tlumočeni a překlady Zelená

Kvasiny 404
517 02  Kvasiny, Česká republika

Opis

Popis činnosti

Soudní tlumočník a překladatel
Překladatelské a tlumočnické služby

následujících jazyků:
ČJ<=>ruský jazyk , ruský jazyk <=>ČJ
ČJ<=>ukrajinský jazyk, ukrajinský jazyk<=>ČJ

Pro fyzické a právnické osoby a orgány státní správy, s možností překladu se soudním ověřením.

Překlady a tlumočeni

Mám dlouholeté zkušenosti v překladatelské a tlumočnické oblasti z nejrůznějších oborů: z oblasti práva, diplomacie a veřejné správy, politiky, obchodní ruštiny i ukrajinštiny, návody na obsluhu a údržbu strojů a zařízení, přístrojů, telekomunikační techniky, auto & moto, hobby, turistické příručky, reklama, ekonomie, obchod, film, webové stránky,zdravotnictví, právní texty, smlouvy, zakládací listiny, rodné listy, diplomy, atd.

Soudní překlady:

 Osvědčení: rodný list, oddací list, přísežná prohlášení, plná moc, vysvědčení, univerzitní diplomy, obchodní dokumenty, a další
 právní dokumenty: smlouvy, soudní rozhodnutí, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, znalecké posudky, účetní závěrky, patentové a obchodní známky, finanční zprávy, policejní oznámení, výpisy z rejstříků, notářské listiny a další

Branže/Obor

Služby: Jiné obchodní služby

Oblast činnosti

Česká republika, Česká republika / Královéhradecký kraj

Související zboží a služby: služby v oblasti tlumočnictví a překladatelství jazyky ruský a ukrajinský, Jiné obchodní služby Nové Město nad Metují, Jiné obchodní služby Dobruška

Kontakt

Kontakt s firmou

Webové stránky

Telefon

Kontaktní osoba

Miroslava Zelená


Počet zobrazení stránky: 602